น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ทรงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้


คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิศวะ คงแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมพร ดำยศ
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นางนิภา แววศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

มีทั้งหมด 7 คำถวายความอาลัย

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

ข้าพระพุทธเจ้า นายนภัทร สุขสวัสดิ์

วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 13:42:41 น.

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัฒน์นรี จิระพันธุ์

วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 14:49:35 น.

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชลี พลวารินทร์

วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 15:29:12 น.

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายมนตรี สิงห์สุวรรณ

วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 17:47:51 น.

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชระ วัฒนาวนิช

วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 18:27:55 น.

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

ข้าพระพุทธเจ้า นางศรินญา ภักดี

วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 13:53:25 น.

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นางบัณฑิตา ทวีเมือง

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 15:45:05 น.

เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Website
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ | Southern Vocational Institute of Agriculture : SVIA
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
244/72 หมู่ 7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250 โทร. 075-445-789 Fax. 075-445-790